Anne Marit Waade
Adjunkt
Institut for Informations- og Medievidenskab
Aarhus Universitet

Personlig Website

Anne Marit Waade

Mit forskningsfelt omhandler æstetisering og mediering af hverdags- og markedskultur. Ud fra en tværæstetisk tilgang, arbejder jeg med forskelle udtryksformer (visuelle, performative, auditive, narrative), deres betydning og aktualitet i forhold til ungdomskulturelle praksisformer (bl.a. graffiti og live rollespil) samt markeds- og erhvervsrelaterede praksisformer (turisme, reklame og strategisk kommunikation).

Min ph.d.-afhandling fokuserede på forholdet mellem aktuelt teater og en teatraliseret samtidskultur, hvor jeg argumenterede for ”zapping” ”shopping” og ”sightseeing” som receptionskulturelle mønstre relateret til hhv. mediekultur, konsumptionskultur og turisme.

Aktuelt arbejder jeg især med medier og turisme, samt turismens forskellige medieæstetiske udtryksformer. Bl.a. ser jeg på rejselivsstof som populært stofområde i magasiner og livsstilsprogrammer og de blandingsgenre dette stofområde indebærer (blanding af turismereklame og journalistik, f.eks. rejseprogram, rejselivsreportager). Medieret turisme inkluderer også mediering af destinationer gennem place branding, destination marketing, postkortæstetik samt forskellige former for film- og fodsporsturisme, f.eks. ved brug af krimi/spillefilm/tv-serier til markedsføring af destinationer. Samspillet mellem medier og turisme gælder ikke kun massemedier, men også turistens selvmediering i form af fotos, video, online rejsefællesskaber, gps-teknologi og billedbeskeder på mobiltelefon.

I forlængelse af min interesse for de forskellige former for medieret turisme, deltager jeg p.t. i et forskningsprojekt om danske reklamefilm med fokus på turist-reklamer, jeg er involveret i et nationalt forskningsinitiativ omkring emotionel geografi samt i et nordisk samarbejde om mediegeografi.
Min forskningsinteresse for strategisk kommunikation og medieæstetik, indbefatter desuden at jeg aktuelt arbejder med tv-dokumentariske fremstillinger af politikere og deres betydning i den politiske offentlighed, samt forskellige former for medieunderholdning der relaterer sig til konsumptionskulturens imagination (f.eks. livsstilsmagasiner, livsstilssprogrammer, rejseprogrammer, tv-reklame).