Kirsten Frandsen
Lektor, ph.d
Institut for Informations- og Medievidenskab
Aarhus Universitet

Personlig website

Kirsten Frandsen

Kirsten Frandsen, født 1963, er cand. mag., ph.d i medievidenskab og lektor på Institut for Informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet. Har forskningsmæssigt især interesseret sig for mediernes formidling af sport og i de seneste år i særlig grad fokuseret på tvs sportsdækning. Gennem de seneste år har hun dog også beskæftiget sig med nytte- og livsstilsprogrammer på tv samt fokuseret på teoretiske problemstillinger. Har både arbejdet med historiske, tekstanalytiske, receptionsanalytiske og afsenderanalytiske perspektiver i sin forskning.

Hun har udgivet Dansk Sportsjournalistik. Fra sport til publikum (1996) og redigeret og bidraget til en række antologier f.eks. TV 2 på Skærmen (2000), Forskning i mediepolitik - mediepolitisk forskning (2004) samt Tv-produktion på nye betingelser (in print, udkommer i efteråret 2006). Har desuden skrevet bidrag til forskellige antologier, f.eks. Media in a Globalised Society (2003), Dansk Tv-historie 1951-2003 (2006) og til en række tidsskrifter, f.eks. Nordicom Information, Norsk Medietidsskrift og MedieKultur.

Kirsten Frandsen har forsket og undervist på Danmarks Journalisthøjskole, deltaget i det tværinstitutionelle forskningsprojekt Mediekulturer uden grænser (1999-2001) finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd, og i perioden 2001-2004 været studieleder på medievidenskab, Aarhus Universitet. Sidder i bestyrelsen for Center for Journalistiske Universitetsuddannelser, Aarhus Universitet og er viceinstitutleder på Institut for Informations- og medievidenskab.