Christa Lykke Christensen
Lektor
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Københavns Universitet

Personlig website

Christa Lykke Christensen

Christa Lykke Christensen er ph.d. og lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Film- & Medievidenskab, Københavns Universitet.
I sin seneste bog Visuelle følelser (Samfundslitteratur 2003) foretager hun, med udgangspunkt i en receptionsteoretisk diskussion af bl.a. begreber som kognition og følelse, en undersøgelse af unges oplevelser af visuelle medier.

Hun er i gang med at skrive en bog om Dansk børne- og ungdoms-tv 1954-2000, der på baggrund af programhistoriske analyser bl.a. beskæftiger sig med ændringer i fremstillingen af børn og unge i dansk tv i denne periode.

For tiden deltager hun i forskningsprojektet Hvor går grænsen? Højspændingsæstetik og etisk kvalitet i den aktuelle mediekultur (2005-2008). Her analyserer hun de former for humor, som har markeret sig de seneste ti år i primært dansk mediekultur, især på tv, men også i reklamer og i musikken
(se i øvrigt http://www.high-tension-aesthetics.com/home_dk.htm).

Desuden er hun forskningsleder på Institut for Medier, Erkendelse og Formidlings fælles indsatsområde ’Vidensformidling’. I dette projekt bliver der forskningsmæssigt sat fokus på forholdet mellem ekspertise, vidensformidling og offentlighed (se i øvrigt: http://Vidensformidling.mef.ku.dk).

Christa Lykke Christensen har deltaget i adskillige danske og nordiske forskningsprojekter finansieret af de nationale humanistiske forskningsråd. Hun har desuden redigeret flere antologier samt bidraget til tidsskrifter og antologier med artikler om børn, unge og medier; om mode, smag og stil; om kroppens og skønhedens historie (se i øvrigt www.media.ku.dk).