Hanne Bruun
Lektor , ph.d., cand. mag
Institut for Informations- og Medievidenskab
Aarhus Universitet

Personlig website

Hanne Bruun

Hanne Bruun, født 1963, er cand. mag., ph.d. i medievidenskab og lektor på Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus universitet. De forskningsmæssige interesser befinder sig primært inden for tv-æstetik og -genrer, tv-historie, mediereceptionsanalyse samt kulturel globalisering. Desuden er afsender- og tekstproduktionsanalyse et interessefelt, der vil blive fokuseret mere på i de kommende år.

Hun har udgivet Talkshowet – portræt af en tv-genre (1999) og Daytime Talkshows i Danmark (2004). Hanne Bruun har redigeret og bidraget til en række antologier f.eks. TV 2 på Skærmen (2000), Forskning i mediepolitik - mediepolitisk forskning (2004) samt Tv-produktion på nye betingelser (in print, udkommer i efteråret 2006). Desuden har Hanne Bruun skrevet bidrag til forskellige antologier bl.a. Dansk Tv-historie 1951-2003 (2006), Cultural Dilemmas in Public Service Broadcasting (2005) og til en række tidsskrifter, f.eks. Nordicom Review, Dansk Sociologi og MedieKultur.

Hanne Bruun har deltaget i en række tværinstitutionelle forskningsprojekter f.eks. TV’s Æstetik (1993-98) og Mediekulturer uden grænser (1999-2001). Desuden har hun gennem flere år haft et samarbejde med den danske tv-produktionsbranche i form af kursusoplæg, formidling af forskningsresultater og efterkritiske forløb.