English
Deltagere
>>  Hanne Bruun
>>  Christa Lykke Christensen
>>  Kirsten Frandsen
>>  Pia Majbritt Jensen
>>  Anne Jerslev
>>  Jørgen Stigel
>>  Anne Marit Waade

Tv-underholdning: flermedialitet og viden

Projektet, som finder sted 2006-2009, er støttet af FKK og har til huse ved Institut for Informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet.

Projektet vil gennem en empirisk udforskning af forskellige aktuelle former for tv-underholdning anlægge nye betragtninger på tv-underholdningens oplevelsesdimensioner. Projektet vil dels beskæftige sig med på tv-underholdningens brug af andre medieplatforme og de kulturelle praksisser, som knytter sig til publikums brug af underholdningen. Dels vil projektet forfølge en tese om, at tv-underholdning ikke blot underholder publikum men især i nogle af sine nye former også medvirker til at skabe, vedligeholde og udlægge centrale former for social og kulturel viden.